Lief hebben en vrij zijn tegelijkertijd.

• Een ceremonie volgens eigen ritueel
• Een samenlevingsvorm waar jullie je prettig bij voelen, vooraf of ter plekke afgesloten
• Een dierbare die jullie verbindt, geen ambtenaar
• Op een plek die voor jullie waarde heeft, in binnen- of buitenland
• Met veel of een selectie van genodigden
• Een uitgebreid of kort programma

Ik help graag jullie ideeën vorm te geven.